ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات

درباره ما

 

عتبات عالیات عراق در طول یک قرن گذشته نه تنها مطابق زمان توسعه نیافتند بلکه بر اثر سیاست های سوء در حال تخریب بودند. با سقوط رژیم بعثی و امکان حضور عاشقان و مشتاقان زیارت اهل بیت علیهم السلام ، به همت جمعی از دوستداران اهل بیت علیهم السلام و متخصصین و معتمدین و خیرین، با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری ، ستاد بازسازی عتبات عالیات و پشتیبانی عراق در سال ۱۳۸۲ تشکیل گردید .

کلیات: نوع فعالیت ستاد، غیردولتی، داوطلبانه و غیرانتفاعی است و حوزه فعالیت آن بین المللی است و مدت فعالیت، از تاریخ تأسیس نامحدود است. مرکز اصلی آن درتهران میباشد.

موضوع فعالیت ستاد، بازسازی عتبات عالیات و اماکن مذهبی عراق و دیگر کشورها و انجام خدمات علمی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، عمرانی و فعالیتهای انسان دوستانه می باشد .

منابع مالی و دارایی های ستاد از طریق قبول کمک های مالی داوطلبانه از سازمان های دولتی و غیر دولتی و سایر اشخاص خیّر و عاشقان بازسازی حرمهای مطهر تأمین می شود .

 اهداف :

ستاد در طول فعالیت خود  اهداف زیر را دنبال می کند :

۱-      بازسازی و توسعه حرم های مطهر ائمه معصومین علیهم السلام و رسیدگی به اماکن مذهبی در کشور عراق ودیگر کشورها

۲-      انجام فعالیتهای انسان دوستانه به مردم عراق و دیگر کشور ها در صورت نیاز و وجود منابع مالی با اولویت کشورهای اسلامی

 روشها و وظایف :

ستاد برای نیل به اهداف خود از روشهای زیر بهره می گیرد :

۱-      تشکیل کمیته های تخصصی و مطالعاتی و پژوهشی

۲-      تشکیل ستادهای فرعی در مراکز استانها و شهرستانها

۳-      تشکیل ستادهای فرعی در سایر کشورها

۴-      تشکیل واحدهای اجتماعی و اقشاری

۵-      ایجاد دفاتر بازسازی در عتبات عالیات عراق

۶-      هماهنگی با بیوت آیات عظام و علما در ایران وعراق

۷-      هماهنگی با سازمان های دولتی و غیر دولتی

۸-      هماهنگی با دولت و مسئولین اوقاف عراق و متولیان حرم های مطهر و سایر نهادهای اجتماعی

وظایف و سیاست های اجرایی ستاد به شرح ذیل می باشد:

۱-      جمع آوری آمار و اطلاعات و بررسی نیازمندی های فنی مهندسی در کربلا، نجف، کاظمین، سامرا، مسیب و کوفه

۲-      اولویت بندی پروژه های بازسازی عتبات عالیات و طراحی و اجرای پروژه های بازسازی بر مبنای برنامه ریزی کوتاه مدت ،میان مدت وبلند مدت

۳-      جمع آوری و هدایت نذورات مردمی و هماهنگی اقدامات داوطلبانه خیرین

۴-      انجام فعالیتهای عمرانی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی

۵-      ارائه مشاوره های فنی و خدماتی به متولیان حرم های مطهر و مسؤولین عراقی

۶-      ارائه خدمات و اجرای  طرحهای مناسب  برای رفاه زائرین

۷-      انجام سایر فعالیت های جمعی مفید و اثر بخش و توسعه آنها

۸-      استفاده از ظرفیت های مردمی و تجهیزات و امکانات متبرعین به صورت رایگان

۹-      به کارگیری خدمات فنی و کارشناسی متخصصین به صورت داوطلبانه

ارکان :

ستاد از ارکان زیر تشکیل می شود :

۱-      هیأت مؤسس یا شورای مرکزی

۲-      رئیس ستاد

۳-      معاونت های تخصصی

۴-      ستادهای فرعی استانی و شهرستانی

۵-      دفاتر ستاد در خارج از کشور

۶-      دفاتر بازسازی مستقر در عتبات عالیات

۷-      کمیته های تخصصی

ستادهای استانی و شهرستانی

    ستاد در راستای انجام وظایف خود و جذب کمک های مردمی نسبت به ایجاد ستادهای فرعی در کلیه استان ها و اکثر شهرستان ها اقدام کرده است که مطابق شرح وظایف و دستورالعمل های ابلاغی انجام وظیفه می کنند. ستادهای استانی و شهرستانی در صورت توانمندی می توانند انجام پروژه های مستقل ویا مشارکت در پروژهای بزرگ را را پیشنهاد و پس از تصویب رئیس ستاد و مطابق طرح های ابلاغی اجرا کنند. در کلیه ستاد های استانی و شهرستانی هیأت امنایی متشکل از امام جمعه محترم و مسؤولین و معتمدین محلی برای پشتیبانی و نظارت بر فعالیتهای آن تشکیل می گردد.

دفاتر باز سازی حرم های مطهر

    ستاد بازسازی عتبات عالیات به منظور مطالعات کارشناسی و اجرای پروژه های بازسازی و نظارت بر اقدامات عمرانی و خدماتی در هر یک از حرم های مطهر نجف، کربلا، کاظمین و سامرا دفتر بازسازی ایجاد کرده است. که با هماهنگی متولیان حرم های مطهر فعالیت می کنند.