ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات

تجلیل از خیر حرم‌ساز خویی

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آذربایجان غربی گفت: خیر خویی رتبه اول استان را در فیض مشارکت و صدقه جاریه توسعه حرم‌های مطهر را کسب کرد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران:

موکب‌داری نباید دولتی شود

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران گفت: نباید کار مو‌کب‌داری را دولتی کنیم، بلکه باید مردمی بماند.
۱بعدی