ستاد بازسازی عتبات عالیات

جوایز
عنوان جایزه
ظرفیت جایزه
امتیاز جایزه
تاریخ جایزه
وضعیت جایزه
نگین سنگ حرم   ۱۰ ۷۰ ۰۸:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ فعال تربت   ۱۰ ۵۰ ۰۸:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ فعال